Få et grønt tag og øge biodiversiteten nær boligen

Skal dit hus eller sommerhus snart have et nyt tag? Et af de tage, som i Danmark er begyndt at være mere populær, er grønne tage, hvilket der er flere gode grunde til. Du kan læse nærmere her og få mere viden om grønne tage, samt fordelene ved at vælge et grønt tag

Hvad består et grønt tag af?

Et grønt tag består af forskellige planter, der fungerer som tagbelægning. Oftest består beplantningen af græs eller stenurter.

Dette bør du være opmærksom på, hvis du overvejer et græstag

Der findes mange forskellige tage såsom tagsten, tagplader, stråtag, bølgeeternit og grønt tag. Grønne tage kaldes også for levende tage, idet de er naturlige. En ting, du bør være opmærksom på, er at det grønne tag ikke kan anvendes til alle slags huse og tage. Det kræver nemlig enten et fladt tag eller en lav taghældning, da det ellers risikere at glide af taget. Noget andet, du bør være opmærksom på, er kommunens tilladelse. Du bør undersøge, hvorvidt det er tilladt i din lokalplan at opføre et hus med grønt tag.

Tre fordele ved at vælge et grønt tag

Der er flere fordele ved at vælge et græstag, som du bør kende til, inden du beslutter dig for, hvilken tag du skal have. Ved at læse nærmere her kan du få viden om de fordele, der er ved at vælge et grøn tag.

  1. En fordel for dig, som går op i miljøet, er at denne form for tagløsning er klimavenlig og CO2-neural, da taget i dets produktion ikke kræver en større mængde af energi for at producere.

  2. Taget kan optage en stor mængde regnvand, som gør, at kloaksystemet i mindre grad belastes. Du er derfor bedre sikret mod oversvømmelser ved skybrud.

  3. Et græstag bidrager til biodiversitet, da det skaber bedre levevilkår for insekter og fugle.