Top energi øger husprisen

Et godt energimærke sælger flest huse

En analysen fra ejendomsmæglere viser, at for solgte huse med energimærke A er den gennemsnitlige kvadratmeterpris steget med 14 %, mens det i den anden ende af skalaen er faldet med 22%.

Men du SKAL alligevel – om energien er god eller ej.

Det er lovpligtigt at energimærke bygninger. Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen. Der er krav om energimærkning ved salg eller udlejning af huse og når du skal have gang i et nybyggeri.

Alle flerfamilie ejendomme, som anvendes til udlejning, skal have et gyldigt energimærke. Lejerne skal på forlangende kunne se et energimærke over den ejendom, de bor i. Det samme gælder for erhvervsejendomme, dog uanset om det er udlejning eller ej. Det betyder, at når et gyldigt energimærket udløber, skal der udarbejdes et nyt.

Et energimærke er gyldigt i 10 år.  og koster typisk  5 – 7.000 Kr.

Mange byggesagkyndige tilbyder at udarbejde en komplet rapport pakke hvis du skal sælge huset, så indgår der også el rapport og tilstandsrapport ud over energimærkning.

Men mange ved faktisk ikke at det er muligt at klage over energimærkningen, Energistyrelsen har en blanket til klagevejledning.

Et D energimærke  er ok for et parcelhuset fra 1970’erne eller en murermestervilla fra starten af 1900 og det vil være urealistisk at forestille sig, at husene vil kunne opnå et A eller et B

Få energimærket billigt og lokalt ved en certificeret energikonsulent og spar flere tusinder kroner.

Ingeniørconsult er ISO 9000 certifiserede energikonsulent og godkendte af energistyrelsen.

I et energimærke fremgår:

  • Isoleringsmæssig stand af konstruktioner, tag, gulv og vægge
  • Vinduestyper, termo eller energiruder
  • Pumper
  • Varmekilder, f.eks oliefyr
  • Tekniske installationer som f.eks ventilationsanlæg, solceller mm
  • Konkrete forslag til energibesparende foranstaltninger.
  • Energimærkning ud fra en skala fra A til G